Nastavni proces se sastoji iz nekoliko segmenata i uključuje vizuelnu, auditivnu i kinestetičku stimulaciju. Program započinje istovremenom primenom abakusa (računaljke) i auditivnog treninga, gde polaznici škole uče osnovne računske operacije na računaljci. Nakon izvesnog vremena, uz metodološku podršku, deca su u situaciju da vizualizuju računaljku, što dovodi do misaonog izvodjenja računskih operacija.

Abacus mentalna aritmetika —— Auditivna mentalna aritmetika —— Mentalna aritmetika

Vizualizacijom računaljke i pomeranjem kuglica „u mislima“ dok računaju, deca dostižu viši nivo koncentracije,fokusa i memorije, što predstavlja i cilj samog programa.

Rad na računaljci je praćen kreativnim igrama – aktivnostima drame na času, testovima pažnje i drugim stimulativnim aktivnostima u cilju bolje socijalizacije, podizanja samopouzdanja kod dece i prijatnijeg doživljaja u procesu učenja.

Svaki deo programa je podržan odgovarajućim udžbenicima i nastavnim materijalom, pa tako svaki polaznik ima na raspolaganju osnovni udžbenik, radne sveske, abakus i sl.