Metodika rada je prilagodjena uzrastima i u okviru programa postoje tri starosne grupe:

  • kinder (od 5-7 godina),
  • primarna (od 7 do 10 godina) i
  • sekundarna (od 11 do 14 godina).

Nastava se odvija jednom nedeljno, najčešće vikendom, i podrazumeva tri vezana časa u trajanju od 40 minuta. Tokom nedelje, svaki polaznik bi trebalo da izdvoji 15 minuta dnevno za vežbanje na abacusu.

Nastavno osoblje čine iskusni pedagozi, sociolozi, vaspitači, profesori razredne nastave… Profil predavača prilagođen je uzrastu dece. Svi predavači poseduju višegodišnje radno iskustvo i licencirani su za pruzanje nastave iz SuanPan mentalne aritmetike od strane osnivača i vlasnika programa, firme PRO-MENS.

Obuku kinder grupe vodi pedagog ili vaspitač sa višegodišnjem iskustvom u radu sa decom predškolskog uzrasta. Kod rada sa decom uzrasta 5-7 godina, primenjuju se segmenti Montessori obrazovanja prilikom obuke mentalne aritmetike. Napredak kod dece predškolskog uzrasta je izuzetan. Većina dece ovog uzrasta ne zna brojeve u trenutku dolaska u centar, dok nakon 8 meseci uspešno vrši sabiranje i oduzimanje nizova do 100.

Obuku dece uzrasta 7-10 godina i 11 – 14 godina vode iskusni profesori razredne nastave, licencirani za prenošenje znanja iz SuanPan mentalne aritmetike. Napredak kod dece od 7-14 je lako uočljiv zbog velikog broja školskih obaveza, koje se nakon kursa obavljaju brže i sa više uspeha. Vremenom, deca i sama zapaze da su bolja i brža u mnogim oblastima, što je za njih dodatna motivacija.