Testimonials
 • Matematika nije bauk! Vijuge bez digitrona u Smartacusu.

  Ilustrovana politika
 • Ovi klinci mogu nešto što vi ne možete. Mogu da saberu, oduzmu, pomnože „ludačke“ cifre za samo 5 sekundi, i to napamet!

  Mondo
 • „Žurka“ u mozgu! Moždane sinapse – veze između neurona, koje inače dremaju, mentalnom aritmetikom rade punom parom u obe hemisfere.

  Večernje novosti
 • Prva škola mentalne aritmetike otvorena u Beogradu.

  Looker Weekly
 • Da li verujete da postoje osobe koje bez korišćenja pomagala mogu da izvrše složene računske operacije za 3-5 sekundi. Još neverovatnije je da te osobe imaju samo 6 godina…

  TV Prva
 • Dečja pamet kao digitron! Otvorena prva škola za obuku u mentalnoj aritmetici.

  Večernje novosti
 • Kažu da je Napoleon mogao da radi 7 stvari istovremeno, a šta sve rade naši gosti začudilo je sve nas u redakciji.

  Jutarnji program RTS 1
 • Deca koja završe školu, u roku 3-5 sec mogu da izračunaju rezultat složenih matematičkih operacija.

  Ilustrovana politika
 • Sabiraju i oduzimaju po četiri trocifrena broja , brže od najbržeg digitrona. I to, bez greške!

  Večernje novosti

Obrazovni centar Smartacus je prva škola mentalne aritmetike u Beogradu, osnovana sa idejom da ciljana stimulacija i razvoj sposobnosti dece u ranom detinjstvu značajno doprinosi boljem uspehu u daljem usvajanju i primeni znanja. Višegodisnje iskustvo u edukaciji SuanPan mentalne aritmetike i generacije polaznika iza nas, nedvosmisleno ukazuju na značaj programa za zdravi razvoj dece i maksimalno iskorišćenje potencijala svakog deteta. Dosadašnji mereni rezultati ističu uticaj SuanPan mentalne aritmetike na razvoj pažnje i koncentracije kod dece, doprinos boljoj memoriji, ali i jačanju logike i kreativnosti. Rezultati programa SuanPan mentalne aritmetike su egzaktni i trajnog karaktera.

Zašto mentalna aritmetika?

SuanPan mentalna aritmetika je razvojni program za decu uzrasta 5 do 14 godina, dobu kada je biološki razvoj dece najaktivniji. Bazira se na korisćenju računaljke – abakusa obema rukama, što dovodi do stimulacije obe moždane hemisfere i podizanja opštih mentalnih potencijala deteta. Deca koja prođu obuku iz SuanPan mentalne aritmetike u stanju su da daju rešenje za složene aritmetičke operacije poput: 148+46+225-79+162-57=… ili 468/36= … bez ikakvih pomagala, isključivo misaonim putem. Takodje, svako dete koje završi kurs može istovremeno da bude fokusirano na dve odvojene radnje, npr. da peva i računa istovremeno! Medjutim, koliko god ovo delovalo fascinantno, suština i cilj SuanPan mentalne aritmetike nisu vezani isključivo za računanje, već se odnose na sveobuhvatni razvoj i podsticaj opštih mentalnih potencijala i zdravog razvoja deteta.

Deca koja steknu obrazovanje iz mentalne aritmetike SuanPan pokazuju napredak u sledećim oblastima:

• razvoj pažnje, koncentracije i upijajućih moći

• sticanje navike pažljivog posmatranja, razvoj logike i analitike

• razvoj odlične memorije i prizivanja podataka, sa maksimalnom efikasnošću

• sticanje navike korišćenja viseštrukih sposobnosti istovremeno

• sagledavanje zadataka/problema u celosti

• razvoj sposobnosti učenja putem taktilnih, vizuelnih i auditivnih nadražaja

• razvoj kreativnosti, apstrakcije i vizualizacije

SuanPan_logo

Zašto Smartacus?

iskustvo•pouzdanost•trajan rezultat

Smartacus je prva škola mentalne aritmetike u Beogradu, pionir u edukaciji i popularizaciji ove veštine na teritoriji našeg glavnog grada. Proverena metoda, iskusan tim predavača iz oblasti mentalne aritmetike i nekoliko generacija polaznika, garancija su pouzdanosti, stabilnosti i kvaliteta rada. Višegodišnje iskustvo I najveći broj licenciranih nastavnika, omogućava predavačima međusobnu razmenu iskustava i mogućnost prilagođavanja pristupa senzibilitetu dece iz Srbije, kako bi ova drevna istočnjačka veština mogla biti prenesena našoj deci na najadekvatniji način.

Maksimalna posvećenost i dostupnost predavača, uz stalnu komunikaciju sa roditeljima polaznika omogućavaju da se potencijal svakog deteta naglasi na pravi način. O tome najbolje svedoče iskustva dece koja su prošla obuku u Smartacusu i njihovih roditelja, što možete pogledati u odeljku Video materijali

SuanPan u Srbiji i svetu

Program SuanPan mentalne aritmetike je prisutan u velikom broju zemalja sveta, a već nekoliko godina se sa velikim uspehom primenjuje i u Srbiji. SuanPan mentalna aritmetika podrazumeva jedinstven pristup, i pored osnovnog rada na računaljci (abakusu) uključuje razne stimulativne aktivnosti (drama na času, vežbe pažnje i koncentracije…). Aktivnosti koje prate rad na računaljci omogućavaju deci zdravi razvoj, oslobađanje od stresa, jačanje samopouzdanja, koncentracije i imaginacije. Program ne uključuje video igre, aplikacije i upotrebu mobilnih uredjaja i kompjutera. Rezultati osmomesečnog kursa SuanPan mentalne aritmetike su egzaktni, merljivi i trajni. Visok nivo pažnje, koncentracije i memorije, odnosno brzina savladavanja novog gradiva je ono što razlikuje polaznike SuanPan mentalne aritmetike od njihovih vršnjaka. Ovlašćeni centar, osnivač i vlasnik programa SuanPan mentalne aritmetike na Balkanu je firma “Pro Mens” iz Niša.

www.pro-mens.com

Pro-Mens_logo

Mentalna aritmetika SuanPan je vid izvodjenja osnovnih računskih operacija (sabiranje, oduzimanje, množenje i deljenje), koji ne uključuje nikakve fizičke i spoljašnje instrumente ili uređaje, poput digitrona, papira i olovke ili računara. Izvodjenje matematičkih operacija se odvija isključivo korišćenjem misaonog procesa.

Mentalna aritmetika kao tehnika

Program mentalne aritmetike podrazumeva korišćenje kineske računaljke (abakusa), kao sredstva kojim se vekovima na Istoku rešavaju složene matematičke operacije. Postepeno, uz adekvatnu programsku i metodološku podršku, deca su u mogućnosti da vizualizuju abakus i računanje u potpunosti prebace na misaoni proces. Na taj način, za samo 3 do 5 sekundi, svi učenici mentalne aritmetike uzrasta od 5 do 14 godina su u stanju da daju rešenje za složene aritmetičke operacije poput: 148+46+225-79+162-57= … 468/36= … 780×18= … 6936-1326= … Međutim, mentalna aritmetika ne pomaže deci samo da brže i lakše računaju. Naučno je dokazano da mentalna aritmetika utiče na značajno viši nivo pažnje, koncentracije, memorije i kreativosti, samim tim i na brže i kvalitetnije usvajanje gradiva. Zbog toga je mentalna aritmetika deo standardnog obrazovnog programa u osnovnim školama u mnogim zemljama, kako na Istoku, tako i na Zapadu.

SuanPan_logo

Uticaj SUANPAN mentalne aritmetike na razvoj dece

Dugi niz godina se smatralo da su intelektualne sposobnosti deteta isključivo naslednog karaktera. Danas je poznato da deca od roditelja nasleđuju samo broj neurona (koji ne moraju biti aktivirani), a da intelektualne sposobnosti zavise zapravo od veza između neurona, tzv. sinapsi. Sinapse, veze između nervnih ćelija, stvaraju se iskustvom i njihov razvoj je moguće stimulisati do 14. godine zivota. Razvoj sinapsi kod dece usko je povezan sa motoričkim aktivnostima. Savremeni stil života, puno sedenja ispred televizije i kompjutera dovode do slabije motorike kod dece u razvoju, a manjak motorike dovodi do slabijeg razvoja sinapsi i inhibiranja intelektualnog razvoja. Samo 3 sata sedenja dnevno uslovljava 30.000 pokreta manje, odnosno milione pokreta manje na mesečnom i godišnjem nivou. Na taj način deca ne ostvaruju pravilan razvoj, a izgubljeni potencijal se odražava na sve oblasti života. Treba znati da naši prsti formiraju najveći broj sinapsi, sledi centar za govor… Smatra se da čak 50% dece školskog uzrasta u Srbiji ima poremećaj fine motorike, odnosno manjak sinapsi koje bi upravo prstima trebalo da se stvore. SuanPan mentalna aritmetika bazira se na upotrebi kineske računaljke- abakusa obema rukama, čime se stimulišu neuroni leve i desne hemisfere, i time podstiče razvoj sinapsi na najefikasniji način. Aktiviranjem obe moždane hemisfere obezbedjuje se njihovo simultano funkcionisanje i uravnoteženiji rad. Pored toga, obezbedjuje se sinergija i maksimalno iskorišćenje individualnih kapaciteta deteta. Period kontinuirane upotrebe abakusa 8-9 meseci obezbeđuje zaokruženje biološkog procesa i razvojne faze, što osiguravava trajnost rezultata programa. Unapređenje sposobnosti i razvoj koji deca osete tokom datog perioda utiče na njihov uspeh u školi, ali se odražava i na ostale segmente života.

Efekti obuke SuanPan mentalne aritmetike

Koncept SuanP mentalne aritmetike omogućava svakom detetu da razvije svoje individualne potencijale, pokaže maksimum svojih mogućnosti i ide korak ispred sebe. Naučno je dokazano da rad na abakusu i mentalna aritmetika omogućavaju uravnoteženiji rad obe hemisfere. Ali, šta to znači deci na svakodnevnom nivou? Nakon obuke SuanPan mentalne aritmetike, čulo vida, sluha I dodira se jače povezuju sa misaonim procesom i imaginacijom, pojačava se moć slušanja i razumevanja kod dece i podstiče se koncentracija i fokus. SuanPan mentalna aritmetika dokazano podstiče: • Razvoj matematičkih i logickih veština • Razvoj memorije i prisećanja podataka uz maksimalnu efikasnost i minimalni napor • Mogucnost i naviku korišćenja višestrukih sposobnosti istovremeno • Razvoj zvučnog rasudjivanja i jedinstvenog načina razmišljanja Program SuanPan mentalne aritmetike je moguće sprovesti samo u detinjstvu, kod dece uzrasta od 5 do 14 godina, zbog potencijala koje samo deca poseduju i koji se vremenom gube. Nakon obuke mentalne aritmetike, deca prirodno primenjuju i unapredjuju usvojene veštine i način razmišljanja. Jednom savladana tehnika i stečene sposobnosti ostaju aktivne zauvek, tako da mentalna aritmetika predstavlja jaku bazu za ceo život.

www.pro-mens.com

Pro-Mens_logo

23. oktobar 2014. – TV Prva 
“Ako ste ikad posumnjali da petogodišnje dete u roku od tri do pet sekundi može da izračuna rezultat složenih matematičkih zadatka poput 148 +46 + 225 – 79 + 162 – 57…polaznici škole mentalne aritmetike dokazaće da niste u pravu. Prvi đaci u Beogradu pohađali su je letos u Obrazovnom centru Smartakus.”
6, septembar 2014.- Radio televizija Srbije (RTS)
 “Kažu da je Napoleon mogao da radi 7 stvari istovremeno, a šta sve mogu da obavljaju naši gosti začudilo je sve nas u redakciji.” Tanja Janković iz Smartacusa i Milica Vukotić- Yildirim iz Pro-Mensa, kao i deca koja su završila školu mentalne aritmetike, bili su gosti jutarnjeg programa Radio – televizije Srbije.


31. oktobar 2014. – Dnevne novine “Večernje novosti”
Smartacus - Vecernje Novosti


21. oktobar 2014. – Ilustrovana Politika – Matematika nije bauk
Ilustrovana Politika - Smartacus_Page_1
Ilustrovana Politika - Smartacus_Page_2


21. jul 2014 – Otvaranje prve škole mentalne aritmetike u Beogradu
Otvorena prva skola mentalne aritmetike u Beogradu_Page_1
Otvorena prva skola mentalne aritmetike u Beogradu_Page_2

14. 11. 2014. – MONDO.RS


16. 07.2014. – LookerWeekly

Obrazovni centar Smartacus je licenciran za sprovođenje nastave Suan Pan mentalne aritmetike, programa koji dokazano utiče na jačanje pažnje, koncentracije, memorije i unapređenje mentalnih potencijala dece uzrasta 5-14 godina. Program se bazira na upotrebi drevne računaljke – abakusa, uz različite vežbe pažnje i koncentracije koje dodatno doprinose efikasnosti programa..

Nastava se sastoji iz dva nivoa. Trajanje jednog nivoa je 8 meseci, i odvija se paralelno sa školskom godinom. Nastavni program prvog dela obuhvata operacije sabiranja i oduzimanja, dok se u drugom delu obradjuju operacije množenja i deljenja.

Po završenom kursu, svi polaznici su osposobljeni da rešavaju aritmetičke operacije poput: 54+123-82-17+19=…. , bez ikakvih pomagala, isključivo misaonim putem, dajući odgovor za 3 do 5 sekundi.

U nastavku pređite kursorom preko ilustracije i pročitajte više o organizaciji nastave, nastavnom procesu, detaljima…

 • organizacija nastave

 • nastavni proces

 • rezultati programa

 • merenje rezultata

Veliki broj naučnih radova bavi se analizom mentalne aritmetike, efektima koje mentalna aritmetika kao razvojni proces daje, kao i medicinskim objašnjenjem sposobnosti koje eksperti mentalne aritmetike pokazuju.

“Initial Research on Abacus Mental Arithmetic Education
In Enlightening Children’s Intelligence”

Sa ciljem utvrdjivanja uticaja mentalne aritmetike na inteligenciju dece i rezultate koje ona postižu u toku obrazovanja, sprovedeno je devetogodišnje istraživanje u provinciji Ksinjijang u Kini. U periodu 1996 – 2005. godine praćen je razvoj 158 učenika osnovne škole. Utvrdjeno je da učenje mentalne aritmetike utiče na:

– povecćnje koeficijenta inteligencije dece
– povećanje kapaciteta trenutnog pamćenja (veoma bitne mere za usvajanje znanja)
– unapredjenje uspeha u školi i bolje ocene iz većine predmeta (postignut kroz viši nivo pažnje, koncentracije, memorije, razvijeno snažno razmišljanje i brz odgovor, aktivnost, visok nivo efikasnosti prilikom učenja i sveobuhvatni kvalitet usvajanja gradiva)
– povećanje brzine čitanja sa razumevanjem, kao preduslova za efikasniju obradu informacija i ucenje.

Pročitajte više…

“Effects of skill training on working memory capacity”

Naučni rad proučava efekte treninga veština, posebno treninga mentalne aritmetike i muzike, na  kapacitet radne memorije. Mnoge studije ukazuju na važnost kapaciteta radne memorije za izvršavanje mnogih kognitivnih radnji i kod utvrdjivanja individualnih karakteristika, kao što je opšti IQ ili uspeh u školi. Veština mentalne aritmetike se oslanja u velikoj meri na vizuelno – prostornu obradu podataka. S tim u vezi, osobe koje vladaju veštinom mentalne aritmetike postaju efikasniji kod prikupljanja podataka, ali i prizivanja pamćenja, oslanjajući se upravo na vizuelno-prostornu imaginaciju.

Pročitajte više…

“Hemispheric function of Japanese abacus masters: An examination by electroencephalograph”

Opšte je poznata stvar da eksperti iz raznih oblasti pokazuju neverovatno superioran učinak. Na primer, velemajstori u šahu mogu da se sete i do stotinu poteza odigranih u partiji šaha… I ne samo da se mogu setiti svih poteza nakon završene partije, već mogu da se prisete svih pojedinačnih poteza na stotine svojih odigranih važnih partija. Isto tako, Japanski eksperti u mentalnoj aritmetici mogu rešiti matematički problem za nekoliko stotina milisekundi, mnogo brže od računanja uz upotrebu računara. U slucaju velemajstora u šahu, utvrdjeno je da oni koriste posebno razradjenu kognitivnu strategiju. Kroz EEG eksperimentalnu analizu, ovo istraživanje pokazuje da je kod moždane funkcije eksperata mentalne aritmetike češća teta frekvencija u frontalnom regionu – karakteristična za stanje duboke koncentacije.

Pročitajte više…

 

 

“Neural correlates underlying mental calculation in abacus experts: a functional magnetic resonance imaging study”

Zajednički projekat Medicinskog fakulteta, Nacionalnog instituta za psihologiju i Instituta za nauku i tehnologiju  Japana, sproveden je sa ciljem utvrdjivanja moždane aktivnosti eksperata mentalne aritmetike u poredjenu sa ljudima koji ne vladaju veštinom mentalne aritmetike. Magnetnom rezonancom utvrdjena je aktivnija upotreba korteksa u slučaju eksperata mentalne aritmetike, što se dovodi u vezu sa njihovom pojačanom upotrebom neuronskih resursa za vizuelno-prostornu obradu informacija u dve dimenzije.

Pročitajte više…

“Representing exact number visually using mental abacus”

Složene računske operacije koje se izvode korišćenjem mentalne aritmetike zahtevaju integraciju višestrukih kognitivnih funkcija, uključujući prepoznavanje i korišćenje brojeva u radnoj memoriji, privremeno ostavljanje medjurezultata po strani , dok  se u medjuvremenu obavljaju sledeće računske radnje, kao i sekvencijalna kontrola različitih koraka u računanju. Istraživači sa Stanford univerziteta i Univerziteta u Kaliforniji utvrdili su da veština mentalne aritmetike omogućava izvodjenje složenih matematičkih operacija korišćenjem vizuelnih resursa i simultanim skladištenjem medjurezultata u radnoj memoriji. Uopsteno, vestina ukljucuje koriscenje razlicitih kognitivnih funkcija u kontruisanju sistema simbola za uspesno izvodjenje racunskih operacija.

Pročitajte više…

“The modality factor in two approaches of abacus-based calculation and its effects on mental arithmetic and school mathematics achievements”

Vlada Malezije je uključila mentalnu aritmetiku u standardni nastavni program iz matematike, sa ciljem da se poveća učinak dece iz Malezije na testovima iz matematike koji se sprovode sirom sveta. Rad proučava različite metode učenja mentalne aritmetike, ali ističe i da se najbolji rezultati na testovima iz matematike na globalnom nivou postižu u Singapuru, Kini i Japanu. Vanserijski rezultati se dovode u vezu sa činjenicom da je u pomenutim zemljama mentalna aritmetika deo standardnog obrazovanja dece.

Pročitajte više…


Obrazovni centar Smartacus I

Hadži Prodanova 18, Beograd

Radno vreme:

ponedeljak – četvrtak od 12h do 20h

Nastava se održava vikendom od 09h do 20h

Tel:

011/ 244 45 45

Mob:

066/ 100 201

Email:

office@smartacus.rs


Obrazovni centar Smartacus II

Bul. Arsenija Čarnojevića 54a, Novi Beograd

Radno vreme:

ponedeljak – četvrtak od 16h do 20h

Nastava se održava vikendom od 09h do 20h

Mob:

066/ 100 210

Email:

office@smartacus.rsObrazovni centar Smartacus III

Tolstojeva 58, Beograd

Radno vreme:

subota 9:30-17:30h

Email:

office@smartacus.rs